Sənaye Xəbərləri

  • Rezinlərin təsnifatı

    Kauçukun təsnifatı Morfologiyasına görə topaqlı xam kauçuk, lateks, maye rezin və toz rezinlərə bölünür.Lateks kauçukun koloidal nəm dispersiyasıdır;Kauçuk oliqomeri üçün maye rezin, ümumiyyətlə özlü mayedən əvvəl vulkanlaşdırılmamış;Kauçuk toz lateks emal edir...
    Daha çox oxu